Tuathal

Buail lenár gcoiste agus caith súil ar chraic an Chumainn in Eagrán a haon den Iris Tuathal atá foilsithe anois! Tá sé ar fáil i gcló i Seomra na Gaeilge agus go digiteach anseo!
Beidh an dara eagrán á fhoilsiú roimh bhriseadh na Nollag. Má tá suim agaibh alt, aiste, dán, gearrscéal nó fiú píosa ealaíne a chur le chéile, déan bhur smaointí a sheoladh go foilseachan@cumann.ie!
Chomh maith leis sin, coimeád súil ar na meáin chun a bheith suas chun dáta leis na himeachtaí éagsúla a mbeidh á n-eagrú ag ár n-Oifigeach Foilseacháin le linn na bliana!